ثبت نام

اساتید

کوثر ملکی
کوثر ملکی
کوثر ملکی

مدرس زبان آلمانی

علی همتی
علی همتی
علی همتی

مدرس دوره یوس

دکتر عمیدالدین موسوی
دکتر عمیدالدین موسوی
دکتر عمیدالدین موسوی

مدرس دوره یوس

حمید دوست محمدی
حمید دوست محمدی
حمید دوست محمدی

مدرس دوره یوس

دکتر مهدی قدوسی
دکتر مهدی قدوسی
دکتر مهدی قدوسی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ آموزشی مهاجرتی لید

رامین جمال شریف
رامین جمال شریف
رامین جمال شریف

سوپروایزر و مدرس بین المللی ترکی استانبولی

حامد جعفری
حامد جعفری
حامد جعفری

مدرس دوره های تخصصی آیلتس و تافل و SAT - سوپروایزر دپارتمان زبان انگلیسی

محمد قدوسی
محمد قدوسی
محمد قدوسی

نائب رئیس هیئت مدیره