ثبت نام

جستجو در دوره ها برای تگ: TUS

آزمون TUS آزمون ورودی به دانشگاه های ترکیه
  • مدیر سایت
آزمون TUS آزمون ورودی به دانشگاه های ترکیه

آزمونی برای تخصص پزشکان است که متخصصین دندان پزشکی و دامپزشکی و شیمی و مشاغل مشابه برای تخصص باید از طریق این آزمون جهت پذیرش اقدام کنند . (به غیر از تخصص برای رشته بیولوژی) به کسانی که این آزمون را قبول می شوند دستیار گفته می شو...

اطلاعات بیشتر