ثبت نام

آموزش زبان فرانسوی

آموزش زبان فرانسوی
  • مدیر سایت
  • 1399/05/04
آموزش زبان فرانسوی

متقاضیان شرکت در آزمون بین المللی (زبان فرانسوی)  DELF/DALF  با شرکت در این کلاسها خود را برای با موفقیت گذراندن این آزمون آماده می کنند.با توجه به اینکه داوطلب می‌تواند فقط برای دریافت یکی از مدارک در ۴ سطح A1, A2, B1, B2 ویا دوسطح C1, C2 اقدام نماید بهتر است با شرکت در کلاسهای آموزشی خود را به سطح مورد نظر رسانده و سپس در کلاسهای آمادگی که آشنایی با تکنیک های آزمون می باشد اقدام کند. کلاس پیشنهادی برای یادگیری زبان فرانسه و رسیدن به سطح مورد نظر با مشورت با مشاور موسسه صورت می گیرد. قابل ذکر است کلاسهای آمادگی آزمون بصورت خصوصی برگزار می گردد و روی هر چهار مهارت ذیل بصورت تکنیکی کار می شود.

1. شنیداری (Compréhension Orale= Listening)

2. درک مطلب (Compréhension Écrite= Reading)

3. نوشتاری (Production Écrite= Writing)

4. صحبت کردن (Production Orale= Speaking)

دیدگاه خود را بنویسید